Integritetspolicy

Vi sparar personuppgifter (namn, e-post, telefonnummer, adress samt personnummer).

Anledningen till att vi sparar detta är att dels för att kunna kontakta våra medlemmar med nyheter, evenemang och frågor angående vår verksamhet. Vi sparar också dessa uppgifter för att kunna registrera antal medlemmar på våra träffar avseende föreningsstöd via studieförbund.

Samtliga uppgifter sparas i excel-format på en lösenordskyddad molntjänst (dropbox) som endast styrelsen har tillgång till.

Vi sparar ovanstående uppgifter så länge du är medlem hos oss och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för t ex stöd.

Vi kan komma att dela dina uppgifter (om detta är nödvändigt) med riksförbund, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter.

Vidare sparas också e-postadresser och namn av vår hemsideleverantör (one.com) vid skapande av inlägg och kommentarer.

Vill du inte att vi använder dina uppgifter enligt ovan kan du tyvärr inte vara medlem hos oss.

 

Kalmar, 2018-05-21