Schema

Våra gemensamma träffar, för samtliga medlemmar, är nu torsdagar alla jämna veckor fram till juluppehållet. Detta innebär datum enligt nedan. Tiden är som vanligt 18:00 och framåt och lokalen ligger bakom Funkaboskolans fritidsgård. Se https://www.kalmarmakerspace.se/tillganglig-utrustning/. Vid gemensamma träffar får du som medlem komma och använda våra maskiner och verktyg, fika och/eller bara hänga en stund! Vi syns!

  • 25/8
  • 8/9
  • 22/9
  • 6/10
  • 20/10
  • 3/11
  • 17/11
  • 1/12
  • 15/12

Lokalen är som vanligt alltid öppen för er som har labbmedlemskap.