Integritetspolicy

Makerspace och Uppfinnarna Kalmarsund (hädanefter vi i texten) sparar personuppgifterna namn, e-post, telefonnummer, adress samt personnummer. 

Anledningen till att detta sparas är att kunna kontakta våra medlemmar med nyheter, evenemang och frågor angående vår verksamhet. Vi sparar också dessa uppgifter för att kunna registrera antal medlemmar på våra träffar avseende föreningsstöd via studieförbund. Vi kan komma att dela dina uppgifter (om detta är nödvändigt) med riksförbund, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter. Som labbmedlem så delger vi även ditt namn i Kalmar kommuns taggsystem för smidig hantering av tagg in till lokalen. Vidare sparas också e-postadresser och namn av vår hemsideleverantör one.com vid skapande av inlägg och kommentarer som görs på hemsidan som är uppbyggd i wordpress.com.

Samtliga uppgifter sparas i på den lösenordsskyddade molntjänsten dropbox som endast styrelsen medlemmar har tillgång till. 

Personuppgifterna sparas under den tid du är medlem hos oss och under den period som vi är rapporteringsskyldiga för t.ex. stöd.

Kalmar, 2021-10-19