Inbjudan till samråd angående utveckling av Kalmar Makerspace´s verksamhet.

Se hit alla medlemmar och övriga intressenter i Kalmar Makerspace!

Inbjudan till samråd angående utveckling av Kalmar Makerspace´s verksamhet.

Kalmar Makerspace vill ansöka om Bygdepeng för att utveckla och utöka verksamheten i Funkaboskolans före detta slöjdsal i suterrängvåningen bakom fritidsgården. Beviljas en Bygdepeng finns äntligen möjlighet att dels rusta upp den befintliga lokalen och den utrustning som finns samt att iordningställa ytterligare utrymmen i anslutning till den befintliga lokalen.

Bygdepengen som Kalmar Makerspace ansöker om är en del av flera olika incitament till att utveckla social och kreativ verksamhet i Funkabo med omnejd. Bland annat har Birgittakyrkan ansökt om pengar från Kampradstiftelsen för att iordningsställa och driva en myshörna med fika i anslutning till lokalerna. Kyrkan ser då den kreativa verksamheten och lokalerna som en resurs för att locka människor till mötesplatsen. Bygdepengen tillsammans med eventuellt bidrag från Kampradsstiftelsen ökar också möjligheten att söka bidrag från Allmänna Arvsfonden för att fortsätta utveckla verksamheten. Allmänna arvsfonden prioriterar ungdomar samt behövande äldre.

Dessa incitament syftar alltså kortfattat till att skapa en mötesplats i Funkaboskolan dit barn, ungdomar, vuxna och äldre är välkomna och att denna plats ska kunna vara tillgänglig både dagar och kvällar. Dialog förs bland annat med Fritidsgården, Funkaboskolan, PRO Graniten, Hyresgästföreningen, Birgittakyrkan, Berga Egnahemsförening och Uppfinnarna Kalmarsund som alla har ställt sig positiva.

Utkastet till vår ansökan innehåller idag kostnader för lås- och larmpassager, ventilation och elinstallationer, nya maskiner och verktyg, inredning inkl. skåp och målning, konsultinsats för installation, injusteringar av säkerhetsutrustning till maskiner, verktyg, IT m.m. Nedan finns en sammanställning som vi hoppas kunna få Bygdepengar till.

1. Kostnaden för upprustningen av maskinerna och installation av punktutsug hamnar på ca 50 tkr.
2. Våra önskemål om maskiner inkl. småverktyg och inventarier uppskattas till ca 135 tkr.
3.
Anpassning av lokalens passersystem och ventilation kommer enligt kommunens serviceförvaltning att kosta ca 80 tkr.
4.
Installation, injusteringar, säkerhetsutrustningar för maskiner, verktyg, IT och oförutsett 25 tkr.

Summa Investeringar 290 tkr.

Vi ligger nära maxbeloppet för Bygdepeng och får vara beredda att i slutändan prioritera vilka investeringar som är viktigast för föreningens medlemmar.

Vi har nu chansen att ta ett stort steg framåt som vi så länge önskat med ökande resurser och aktiva medlemmar som har bredd i både idéer, ålder och kön. Vi önskar nu snarast medlemmarnas bekräftelse och bidrag med synpunkter – angående lokaler, utrustning, öppettider samt naturligtvis andra synpunkter och idéer.

För att få transparens och öppenhet i dialogen ber vi er att lämna era synpunkter som kommentarer på vår hemsida, www.kalmarmakerspace.se, under detta inlägg. Vänligen använd inte Facebook då alla våra medlemmar inte har Facebook och det är viktigt att alla kan se alla inlägg. Då det är först till kvarn som gäller för Bygdepengen så behöver vi skicka in vår ansökan snarast.

Slutdatum för vårt samråd är därför den 20 maj.

Välkomna att tycka till – snabbt!

(läs mer om Bygdepeng: https://kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling/landsbygd/bygdepeng.html)


Planskiss på lokalen. Ljusblågröna ytorna står till vårt förfogande.

 1. Högra nuvarande lokalen: För trä, metall mm med spån och dammbildning.
 2. Inre nytillgängliga lokalen: För elektronik, data, konstformer, fikahörna dvs verksamheter utan spån och damm. (Användningen av den med rött markerade ytan diskuteras).
 3. Lilla rummet: För kontorsändamål etc.

 

 

Exempel på inventarier och utrustning kan vara:

Maskiner och utrustning:

 • Svarv/Fräs, pelarborrmaskin, handöverfräs, borrmaskiner/skruvdragare
 • Slipmaskiner (trä och metall), symaskiner, datorer
 • Vakuumformare, 3d-skrivare
 • Kontorsmaterial (linjaler, pappersskärare, mm)
 • Diverse handverktyg och mätinstrument

Möbler:

 • Arbetsbänkar, skrivbord, stolar, förvaringsskåp, hyllor
 • Belysning

Förbrukningsmaterial (självkostnadspris):

 • Pennor, papper
 • Färger, lim, plast
 • Fästdon (skruv, spik)

16 comments

 1. Detta är ett utmärkt initiativ som absolut måste få bli verklighet!
  Tänk vilka möjligheter att få möta nya idéer i nya bekantskaper, ta del av andras erfarenheter och själv få möjlighet att dela med sig av sina färdigheter under kravlösa former. Jag önskar det blir möjligt att hålla öppet dels på kvällstid i veckan, dels på dagtid, kanske eftermiddag. Inte varje dag, men några…

  1. Hej Jonas!
   Att träffas och utbyta idéer, kunskaper och helt enkelt bara umgås är fantastiskt!
   Möjligheterna är oändliga på flera plan och det finns en stor vinning både för samhälle och individ. Vi kör redan nu varannan torsdagskväll. Men självklart är tanken att på sikt kunna ha flera öppettider. Dagtid är absolut en möjlighet om vi blev fler och starkare.

   .Linus

 2. Mycket bra om verksamheten utvecklas.

  Det jag ser som viktigast är att säkerheten är hög när det gäller maskiner och användningen av dessa. Då behöver det kanske finnas personer i lokalen som kan användningen och vilka risker det medför. Frågan är hur man bemannar under öppettiderna?
  Har sett någonstans att det pratas om CNC-maskin? Är det något ni tänker er ska finnas? Det kan för en uppfinnare vara intressant att få tillgång till för att kunna göra prototyper och liknande.

  1. Hej Fredrik!
   Jag vet att det på andra Makerspace görs genomgång av vissa maskiner innan man får använda dom. Man kan också tänka sig en “Tänk på det här”-skylt på eller bredvid maskinen, för att undvika missöden.
   Möjlighet finns också att vissa personer har genomgång samt tips och trix för maskinerna.

   Normalt sett finns det idagsläget någon från styrelsen på träffen. Då vi ansvarar för låsning etc. Men det behöver såklart inte vara så på sikt. Frågan måste diskuteras och lösas. Det finns flera föreningar att ta efter gällande detta.

   Vi är två medlemmar (Jag och Martin) som har planer på att bygga en CNC-fräs (mycket av delarna är redan inköpta, det som saknas är tid). Om den kommer bli tillgänglig i vår lokal vet jag ännu inte. Det är en relativt enkel maskin att bygga och man skulle kunna tänka sig ett “föreningsprojekt” där vi helt enkelt designar och bygger en åt OSS. Finns budget och driv ser jag inga problem med det. Dock precis som ovan så kommer det krävas en del kunskap för att hantera maskinen. Men både det och designdelen går att lära ut. Precis som 3D-skrivare så är det fantastiska maskiner att använda för att designa och bygga nya maskiner eller prototyper.

   .Linus

 3. Hej!
  Vill först bara meddela att ni endast behöver lägga kommentarer en gång. Det krävs nämligen en granskning och godkännande innan inlägget publiceras. Det är därför det finns en fördröjning.
  Tack för visat intresse!

  .Linus

 4. Det här kan bli en plats för informella möten, vilket saknas på många håll i samhället. Bra att ni tänkt på t ex symaskiner då allt färre hushåll har en sådan. Det kanske också kunde finnas lite material för konstinriktade idéer och för att få fikahörnan trivsam. Jag ser fram emot ett förverkligande.

  1. Hej Kerstin!
   Håller med dig till fullo! En av grundstenarna i makerspacerörelsen är att reparera och modifiera produkter. I detta är självklart en symaskin en viktig komponent!
   När det gäller konstnärsmaterial så målar jag själv en del och har absolut haft tankar åt både olja/akryl och keramik. Tillsammans kan vi skapa en fantastisk miljö, varesig vi skapar eller njuter av det vi skapat!

   .Linus

 5. Lennart min ordf Tomas och jag vill prio aktivitet i följande ordning. Kan du lägga in åt mig?
  Pro Graniten
  Vad vill vi prio?
  nr 1 Möjlighet till internethandledning
  nr 2 Social samvaro m fika
  nr 3 Möjlighet till eget arbete och reparationer gäller både trä och tyg
  ?
  /Tomas

 6. Gillar idé med möjlighet att få tillgång till lokalen när man vill o inte bara på bestämda tider. Gillar även idé med maskin körkort med elektrisk upplåsning på både skåp för handmaskiner och stora maskiner.

  Älskar idén med gemensam förenings projekt som CNC fräs byggd gemensamt.

 7. Kul att så mycket tankar har kommit in! Det visar på ett intresse och engagemang kring en kreativ verksamhet i förening med social aktivitet. Något som jag tycker i sin natur är två saker viktiga för oss människor som förenas på ett utmärkt sätt i ett Makerspace.

  Jag tänker att ett mindre antal datorer kunde vara användbart. Dels för att kunna köra vissa utbildningar gemensamt, men också skapa tillverkningsunderlag i CAD, programmera microdatorer (som t ex arduino) och mycket annat. Även behövs datorer i närheten av 3D-skrivare och vissa andra maskiner för att kunna generera programkod som maskinen kör efter.

  En mycket viktig sak som måste vara med hela vägen är säkerheten. Både runt maskiner, här är naturligtvis utbildning en viktig faktor, men också runt lokalen som sådan så att det blir en trygg miljö. Jag tänker då både på exempelvis ventilation men även på tillträde till lokalen. Man ska kunna känna sig trygg med att få ha sakerna ifred helt enkelt.

 8. Ett mycket intressant projekt. Här finns stora möjligheter att förena mycket gott.
  Vi vet att många människor sitter ensamma hemma och behöver komma ut och umgås med andra människor. Men det måste ske i sådana former att det blir naturligt att göra något ihop. Ock det finns det med de tankar som finns inom makerspace. Först att det finns en utrustad lokal där ideer kan förverkligas genom experiment, att kunna reparera saker som annars skulle kastas tillverka nya saker, göra modeller av större projekt mm. Samlas människor bildas en sammanlagd kompetens som kan göra underverk. Själv är jag mycket intresserad av energi och klimatfrågor som jag gärna skulle vilja vidareutveckla och diskutera tillsammans med andra människor. Jag tror mycket på detta projekt. Endast fantasien sätter gränser. Hoppas det går att förverkliga.

 9. En utmärkt plats för nytänkande d v s ny renässans – Kalmars kännemärke – i en otvungen social samverkan med folk i olika åldrar och etniskt bakgrund. En nödvändig grund för nya sociala och teknika uppfinningar inför en utmanande framtid.
  Att föreslå teman vid olika tillfällen, som t ex griper över olika åldersgränser, kan kanske vara en idé att pröva?

 10. Hej
  Detta ger oss en chans att få till en lokal som verkligen är anpassad för ändamålet.
  En cnc-träfräs hade varit fantastiskt.
  Lokalen är i behov av att ha ett dammfritt utrymme och en dammigt utrymme.

  Med förhoppning att vår förening kommer att finnas kvar och utvecklas.

 11. Följer det intressanta utvecklingsprojektet med att utöka de sociala mötesplatserna i Funkaområdet. Det behövs en förstärkning och utveckling inom ett flertal områden inte minst genom att sammanföra människor i olika åldrar likväl att hitta alternativ till de mer traditionella aktiviteterna som idrott och kultur. Ensamhet och utanförskap är några av de större utmaningarna som samhället brottas med, ffa att hitta botemedel för. Här kan verksamheten i Funkaboområdet fylla en viktig funktion framöver.
  Tycker projektet verkar extra intressant då man sammanför redan tidigare organiserade verksamheter med ett gemensamt fokus.
  /Magnus

 12. Ett helt klart spännande projekt med såväl en stark social integrationsprägel som ett tydligt hållbarhetstänk kopplat till cirkulär ekonomi. Detta kan bli en lyckad pilot även för andra stadsdelar och kommuner att inspireras av.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.